تغییر زبان
آسیب های تک فرزندی 18 بازدید
آسیب های تک فرزندی

تمایل به فرزنددار شدن، فطری و برای تداوم نسل و بقاء انسان ها ضروری است. در کشور ما ایران، نرخ تولد و اندازه خانواده ها به وضوح کاهش یافته و این

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید