تغییر زبان
اقسام توحید و خدا شناسی از دیدگاه فرق اسلامی 79 بازدید
اقسام توحید و خدا شناسی از دیدگاه فرق اسلامی

در این مقاله، اقسام توحید از دیدگاه فرقه های مهم اسلامی و علمای علم کلام و فلسفه با توجه به منابع دینی، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. توحید در

تبیین و بررسی صورت خدا در مکتب شیعه و مکتب خلفا 22 بازدید
تبیین و بررسی صورت خدا در مکتب شیعه و مکتب خلفا

یکی از اختلافات بین شیعه و اهل سنت این است آیا خداوند صورت دارد؟ شیعه منکر صورت خدا است ولی اهل سنت به جهت وجود روایتی معتقد به صورت داشتن خدا

توحید افعالی‏ از دیدگاه شیعه امامیه 41 بازدید
توحید افعالی‏ از دیدگاه شیعه امامیه

توحید افعالی یعنى اعتقاد به این که خدا که آفریننده عالم است، محتاج به معین و مددکار نیست و همه چیز را آفریده و همه عالم را به محض اختراع خود خلق

دلایل توحید خداوند در قرآن بر اساس تفسیر جواد مغنیه 17 بازدید
دلایل توحید خداوند در قرآن بر اساس تفسیر جواد مغنیه

توحید خداوند جایگاه ویژه ای در ادیان ابراهیمی داشته است. تمام ادیان آسمانى بر سه اصل تاکید دارند: «توحید»، «نبوت» و «قیامت». هیچ پیامبرى از آدم

توحید عبادی‏ با تکیه بر آیات قرآن کریم 36 بازدید
توحید عبادی‏ با تکیه بر آیات قرآن کریم

توحید عبادی به این معناست که عبادت، منحصر در خداوند است. این اصل مورد قبول و وفاق تمام مذاهب اسلامى است. با پذیرش این اصل است که انسان هویت

معناى توحید از نظر قرآن‏ و نفی وحدت عددیه 16 بازدید
معناى توحید از نظر قرآن‏ و نفی وحدت عددیه

مسئله وحدت خداوند از جمله مسائل علمى دقیق‏ و پیچیده‏ است. این مسئله در جایگاه و مرتبه ای قرار دارد که از سایر مسائل علمى به مراتب بالاتر است.

عین الله در دو مکتب‏ شیعه و اهل سنت 53 بازدید
عین الله در دو مکتب‏ شیعه و اهل سنت

یکی از موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت مربوط به کلمه «عین الله» است که منشا آن اختلاف درباره واژه عین است. در منابع دینی است که آیا این کلمه

برهان تمانع‏ بر اثبات توحید خداوند تبارک و تعالی 24 بازدید
برهان تمانع‏ بر اثبات توحید خداوند تبارک و تعالی

برهان تمانع از براهین مهم کلامی در اثبات یگانگی خداوند است. مطابق این برهان، هرگز تدبیر دو (یا چند) خدا و به طور کلی مدبر، به طور منسجم و استوار

صفت قدرت از صفات ثبوتیه خداوند تبارک و تعالی 33 بازدید
صفت قدرت از صفات ثبوتیه خداوند تبارک و تعالی

یکی از صفات خداوند، صفت قدرت است، قادر کسى است که بر انجام دادن یا انجام ندادن کارى توانایى داشته باشد. به عبارت دیگر فعل و ترک آن، براى وى یکسان

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید