تغییر زبان
ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت دوم 187 بازدید
ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت دوم

قیام ها بر ضد منصور دوانیقی شورش عمویش عبدالله همزمان با روی کار آمدن منصور، عموی او عبدالله بن علی در صدد رسیدن به خلافت بود. وی که نقش بسزایی

موسی بن مهدی هادی عباسی، چهارمین خلیفه عباسی 173 بازدید
موسی بن مهدی هادی عباسی، چهارمین خلیفه عباسی

موسی بن مهدی بن منصور (۱۴۵-۱۷۰ق)، مشهور به هادی عباسی، چهارمین خلیفه عباسی است که حدود ۱۴ ماه حکومت کرد. هادی عباسی در دوران حکومت خود، علویان را

محمد بن منصور مهدی عباسی سومین خلیفه عباسی 313 بازدید
محمد بن منصور مهدی عباسی سومین خلیفه عباسی

محمد بن منصور مشهور به مهدی عباسی، (۱۲۶-۱۶۹ق) سومین خلیفه عباسی پس از سفاح و منصور دوانیقی و هم عصر امام کاظم (علیه السلام). او از سال ۱۵۸ق تا سال

ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت اول 283 بازدید
ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت اول

ابوجعفر عبدالله منصور مشهور به منصور دَوانیقی (حکومت:۱۳۶-۱۵۸ق)، دومین خلیفه عباسی و از نوادگان عباس بن عبدالمطلب. او را نخستین کسی دانسته اند

منتصر بالله فرزند متوکل یازدهمین خلیفه عباسی 232 بازدید
منتصر بالله فرزند متوکل یازدهمین خلیفه عباسی

متوکل عباسی پدر منتصر در سال ۲۴۷ ه. ق در کاخ خود کشته شد. با مرگ متوکل، منتصر بالله یازدهمین خلیفه عباسی در چهارم شوال همین سال به خلافت رسید.[۱]

ابواسحاق محمد المعتصم بالله عباسی 209 بازدید
ابواسحاق محمد المعتصم بالله عباسی

مُعتَصِم عباسی (۱۸۰-۲۲۷ق) هشتمین خلیفه عباسی و از فرزندان هارون الرشید است که به نَقلی امام جواد (علیه السلام)، امام نهم شیعیان به فرمان او

ابوالعباس احمد بن محمد المعتصم بن الرشید، المستعین بالله 113 بازدید
ابوالعباس احمد بن محمد المعتصم بن الرشید، المستعین بالله

پس از درگذشت منتصر، ابوالعباس احمد بن محمد المعتصم بن الرشید، المستعین بالله از نواده های معتصم خلیفه پیشین عباسی با دستیاری ترکان بر تخت

هارون عباسی معروف به هارون الرشید پنجمین خلیفه‌ عباسی 477 بازدید
هارون عباسی معروف به هارون الرشید پنجمین خلیفه‌ عباسی

هارون عباسی معروف به هارون الرشید پنجمین خلیفه‌ عباسی است که هم عصر با امام موسی کاظم (علیه السلام) بود. به گزارش تاریخ،‌ زندانی شدن امام کاظم

راضی بِالله، ابوالعباس محمد بن مقتدر خلیفه عباسی – قسمت دوم 104 بازدید
راضی بِالله، ابوالعباس محمد بن مقتدر خلیفه عباسی – قسمت دوم

قیام هارون بن غریب هنوز خطر مرداویج دور نشده بود که قیام هارون بن غریب روی داد. او که دایی ــ و یـا پسردایی ــ مقتدر بود و در دینور حکومت داشت،

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید