تغییر زبان
ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت دوم بازدید
ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت دوم

قیام ها بر ضد منصور دوانیقی شورش عمویش عبدالله همزمان با روی کار آمدن منصور، عموی او عبدالله بن علی در صدد رسیدن به خلافت بود. وی که نقش بسزایی

موسی بن مهدی هادی عباسی، چهارمین خلیفه عباسی بازدید
موسی بن مهدی هادی عباسی، چهارمین خلیفه عباسی

موسی بن مهدی بن منصور (۱۴۵-۱۷۰ق)، مشهور به هادی عباسی، چهارمین خلیفه عباسی است که حدود ۱۴ ماه حکومت کرد. هادی عباسی در دوران حکومت خود، علویان را

محمد بن منصور مهدی عباسی سومین خلیفه عباسی بازدید
محمد بن منصور مهدی عباسی سومین خلیفه عباسی

محمد بن منصور مشهور به مهدی عباسی، (۱۲۶-۱۶۹ق) سومین خلیفه عباسی پس از سفاح و منصور دوانیقی و هم عصر امام کاظم (علیه السلام). او از سال ۱۵۸ق تا سال

ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت اول بازدید
ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی -قسمت اول

ابوجعفر عبدالله منصور مشهور به منصور دَوانیقی (حکومت:۱۳۶-۱۵۸ق)، دومین خلیفه عباسی و از نوادگان عباس بن عبدالمطلب. او را نخستین کسی دانسته اند

منتصر بالله فرزند متوکل یازدهمین خلیفه عباسی بازدید
منتصر بالله فرزند متوکل یازدهمین خلیفه عباسی

متوکل عباسی پدر منتصر در سال ۲۴۷ ه. ق در کاخ خود کشته شد. با مرگ متوکل، منتصر بالله یازدهمین خلیفه عباسی در چهارم شوال همین سال به خلافت رسید.[۱]

ابواسحاق محمد المعتصم بالله عباسی بازدید
ابواسحاق محمد المعتصم بالله عباسی

مُعتَصِم عباسی (۱۸۰-۲۲۷ق) هشتمین خلیفه عباسی و از فرزندان هارون الرشید است که به نَقلی امام جواد (علیه السلام)، امام نهم شیعیان به فرمان او

ابوالعباس احمد بن محمد المعتصم بن الرشید، المستعین بالله بازدید
ابوالعباس احمد بن محمد المعتصم بن الرشید، المستعین بالله

پس از درگذشت منتصر، ابوالعباس احمد بن محمد المعتصم بن الرشید، المستعین بالله از نواده های معتصم خلیفه پیشین عباسی با دستیاری ترکان بر تخت

هارون عباسی معروف به هارون الرشید پنجمین خلیفه‌ عباسی بازدید
هارون عباسی معروف به هارون الرشید پنجمین خلیفه‌ عباسی

هارون عباسی معروف به هارون الرشید پنجمین خلیفه‌ عباسی است که هم عصر با امام موسی کاظم (علیه السلام) بود. به گزارش تاریخ،‌ زندانی شدن امام کاظم

راضی بِالله، ابوالعباس محمد بن مقتدر خلیفه عباسی – قسمت دوم بازدید
راضی بِالله، ابوالعباس محمد بن مقتدر خلیفه عباسی – قسمت دوم

قیام هارون بن غریب هنوز خطر مرداویج دور نشده بود که قیام هارون بن غریب روی داد. او که دایی ــ و یـا پسردایی ــ مقتدر بود و در دینور حکومت داشت،

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید