i
تغییر زبان
پاسخ برخی از اشکالات بر عدل الهی چیست؟ 192 بازدید
پاسخ برخی از اشکالات بر عدل الهی چیست؟

اشاره: مسئله عدل الاهی یکی از اصول بسیار مهم اعتقادی است. عدل، همانند توحید، بیانگر یکی از اوصاف الهی است، ولی به دلیل اهمیت وصف ناپذیر آن،

عدل الهی 112 بازدید
عدل الهی

اشاره: در آیات قرآن کریم، عادل بودن و قیام به عدل به عنوان یک صفت مثبت برای خداوند ذکر شده است یعنی در قرآن تنها به تنزیه خداوند از ظلم و ستم در

معنای عدل الهی 241 بازدید
معنای عدل الهی

اشاره: عدل از صفات فعلی خداوند است که با اضافه به بندگانش از ذات الهی انتزاع می شود. عدل الهی در فعل خداوند ظاهر می گردد. این صفت در فعل بندگان

عدل الهی از منظر متفکر شهید مطهری بخش سوم 147 بازدید
عدل الهی از منظر متفکر شهید مطهری بخش سوم

مروری برعدل الهی از منظر متفکر شهید مطهری کاربست عدالت در جامعه با توجه به ضرورت اجرای عدالت در جامعه و مضرات عدم وجود آن در جوامع، برای تحقق

اختلاف شیعه و سنی در مسئله عدالت 220 بازدید
اختلاف شیعه و سنی در مسئله عدالت

اشاره: در مذهب شیعه عدل خداوند جزء اصول دین شمرده شده است اما اهل سنت آن را جزء اصول دین نمی دانند. این اختلاف از اختلافت مبنایی بین شیعه و اهل

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید