تغییر زبان

رغبت به دنیا موجب احتجاب از حق

عرفان و معنویت
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید