تغییر زبان
عشای ربانی یا شام آخر پدیده خرافی در مسیحیت 452 بازدید
عشای ربانی یا شام آخر پدیده خرافی در مسیحیت

عشای ربانی یکی از آیین های هفتگانه شعایر مسیحیت و از اصول دیانت مسیحی است و آنها عبارت اند از: تعمید، تایید، ازدواج مسیحی، اعتراف، دستگذاری ،

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید