تغییر زبان
مکاشفات و خلسه های پولس تشکیل دهنده آموزه های مسیحیت 226 بازدید
مکاشفات و خلسه های پولس تشکیل دهنده آموزه های مسیحیت

آموزه های دین مسیحیت مبتنی بر مکاشفات و خلسه های عرفانی پولس است. در حالی که مبنای ادیان آسمانی وحی الهی است و بدون وحی نمی توان دینی را به

توحید در ادیان مختلف 199 بازدید
توحید در ادیان مختلف

اشاره: ادیان به دو دسته‌ی آسمانی و غیر آسمانی تقسیم می شود. ادیان غیر آسمانی مانند هندوئیسم، بودیسم، شینتو، کنفوسیوس و امثال اینها منشاء الهی

عوامل و زمینه های گسترش فرقه ها در ادیان الهی 109 بازدید
عوامل و زمینه های گسترش فرقه ها در ادیان الهی

اشاره: در هر دین و آیین معمولاً پس از رحلت پیامبر یا بنیان گذار دین در میان پیروانش اختلافاتی رخ می دهد و این اختلافها گاه به قدری عمیق است که

پدیده تکفیر در میان پیروان دیگر ادیان 127 بازدید
پدیده تکفیر در میان پیروان دیگر ادیان

اشاره: در مذاهب فکری مانند بودیسم، شینتو، تائو، کنفوسیوس و امثال اینها از پدیده تکفیر در میان پیروان آنها گزارش نشده است چه اینکه در مکاتب فکری

پیدایش سه مذهب اصلی مسیحیت 3,095 بازدید
پیدایش سه مذهب اصلی مسیحیت

اشاره: مسیحیت در دوران کنونی بیش از سه شاخه اصلی ندارد که عبارت اند از: کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان.[۱] برخی از این فرقه‌ها به سنت تعبیر نموده و

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید