تغییر زبان

محال بودن اتصاف خداوند به وحدت عددی

خدا شناسی
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید