تغییر زبان

آیا ساختن بناء بر قبور موجب شرک می شود؟

اعتقادی
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید