اولین صوفی و اولین خانقا در میان مسلمانان 21 بازدید
اولین صوفی و اولین خانقا در میان مسلمانان

اشاره: خانقاه محل انجام مراسم صوفیان است. در گذشته خانقاهای معروف و بزرگی در کشورهای اسلامی وجود داشته که بیشتر آنها از بین رفته اند. در عصر

بدعت بودن ایجاد خانقاه 154 بازدید
بدعت بودن ایجاد خانقاه

اشاره: خانقاه از ارکان فرقه های صوفیه به شمار می آید. خانقاه امروز در برابر مسجد مسلمانان قرار گرفته و تنها صوفیان مربوط حق داخل شدن در خانقاه

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید