تغییر زبان
دلایل بر رد عرفان حلقه یا انرژی کیهانی 507 بازدید
دلایل بر رد عرفان حلقه یا انرژی کیهانی

 اشاره: برخی مدعیان فرقه های معنوی نو ظهور و روشنفکران عارف نما برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان سعی در القای ادعاهای خود با ظواهر موجه علمی

عرفان کیهانی یا حلقه 359 بازدید
عرفان کیهانی یا حلقه

اشاره: عرفان کیهانی (حلقه)، که توسط محمد علی طاهری تاسیس شده است از عرفانهای انحرافی است که در دهه اخیر ظهور نموده است. اساس این عرفان بر اتصال

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید