تغییر زبان
بیگانگی تصوف با اسلام 153 بازدید
بیگانگی تصوف با اسلام

 اگر زهد، تقوا و کسب معنویت در اثر عبادت و دعا و تهجد و پیوسته به یاد خدا بودن و علاقه نداشتن به اموال دنیا و زدودن صفات رزیله را عرفان بنامیم

فرقه گنابادیه 501 بازدید
فرقه گنابادیه

اشاره: فرقه گنابادیه یکی از فرقه های صوفیه شیعی مذهب است.  این سلسله منتسب به سلطانعلی شاه است که پس از فوت سعادت علیشاه «معروف به طاووس العرفا»

نقد فرقه گنابادیه با مبانی تصوف 271 بازدید
نقد فرقه گنابادیه با مبانی تصوف

اشاره: تصوف دارای فرقه های متعدد است که برخی سنی مذهب و برخی دیگر خود را به مذهب شیعه نسبت می دهند. فرقه گنابادیه که در حال حاضر قطب آن نورعلی

سلسله نعمت اللهیه 284 بازدید
سلسله نعمت اللهیه

اشاره: تصوف از ابتدای تکون تا امروز مولد فرقه های متعددی شده است. بسیایر از فرقه های صوفی که در گذشته ظهور نموده منقرض گردیده اند. در عصر حاضر

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید