i
تغییر زبان
ثنویت در آیین زرتشت 336 بازدید
ثنویت در آیین زرتشت

 آنچه که در گاتها و یسنا در مورد «اسپنتا مینو» و «انگره مینو» به نام دو خرد مثبت و منفی  نقل شده، اگر در همین حدی که بیان شده، بماند و در تفسیر آن

علل گرایش به شیطان پرستی 187 بازدید
علل گرایش به شیطان پرستی

اشاره: شیطان پرستی فرقه ای است که هواداران آن هیچ نظریه خاصی درباره این دیدگاه ندارند بلکه فقط مرتکب بدترین و ناهنجار ترین اعمال در مراسمهای

ثنویت در اوستا 202 بازدید
ثنویت در اوستا

اشاره:  آیین زرتشت از شعبات دین مجوس است و دین مجوس آسمانی بوده و لذا آموزه هایی در آیین زرتشت دیده می شود که در ادیان الهی وجود دارند. و  لذا

مقایسه انگره مینو در زرتشت با شیطان در اسلام 538 بازدید
مقایسه انگره مینو در زرتشت با شیطان در اسلام

اشاره: آیین زرتشت معروف به آیین ثنویت یعنی دو خدایی است. از دیدگاه زرتشتیان دو قدرت مستقل از هم در عالم هستی وجود دارد یکی قدرت و خدای خیر به نام

خدا و شیطان در اسلام و یزدان و اهریمن در زرتشت 483 بازدید
خدا و شیطان در اسلام و یزدان و اهریمن در زرتشت

اشاره: در آیین زردشتی، فکر ثنوی «یزدان و اهریمن» وجود دارد، در دین اسلام هم عقیده «خدا و شیطان» مطرح است. برخی بر این تصور هستند که خدا و شیطان 

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید