اسامی و صفات پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) در آیینه قرآن. 46 بازدید
اسامی و صفات پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) در آیینه قرآن.

چکیده: خداوند متعال، در قرآن کریم، در آیات متعددی درباره پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ سخن گفته است. در این آیات، گاهی به طور مستقیم و گاهی

اخلاق پیامبر صلی الله علیه وآله. 55 بازدید
اخلاق پیامبر صلی الله علیه وآله.

چکیده: حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمان داد لباس قابل توجهى به خواهر عدی بن حاتم  دادند و وى را با احترام به شام فرستاد. جریان کار را از او

اعتراف عالم یهودی به ذکر فضایل حضرت محمد (ص) در تورات. 125 بازدید
اعتراف عالم یهودی به ذکر فضایل حضرت محمد (ص) در تورات.

چکیده: اکنون سومین سؤال را پاسخ بده، چرا خداى سبحان، این نمازهاى پنجگانه را در میان ساعات شب و روز و در پنج وقت، بر امّت تو، مقرّر فرموده است؟

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید