تغییر زبان
نشانه ها و رخدادهای پایان تاریخ 6 بازدید
نشانه ها و رخدادهای پایان تاریخ

نظریه پردازان غربی با فریفته شدن به پیشرفت های مادی دنیای غرب لیبرال دموکراسی، در حال تجربه شدن را غایت سیر تکاملی بشر انگاشته و از پایان تاریخ

پیروان احمدالحسن و حذف روایات مخالف 146 بازدید
پیروان احمدالحسن و حذف روایات مخالف

اشاره: از روش و استدلال جریان احمدالحسن پیداست که آنان امر باطل را به نام حق به خورد پیروان خود می دهند. چیزی را که در متون اسلامی روشن و اشکار

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید