بررسی جریان یمانی دروغین در عراق 235 بازدید
بررسی جریان یمانی دروغین در عراق

اشاره: جریان «مدعی یمانی» و «داعش» دو روی یک سکه است. مشترکات فرقه یمانی دروغین با بهائیت، وهابیت و داعش در عصر معاصر، از یک منبع آب می خورند. 

اتحاد و مساوات بین زنان و مردان در بهائیت 24 بازدید
اتحاد و مساوات بین زنان و مردان در بهائیت

اشاره: بهائیان برای عوام فریبی و جذب برخی از طبقات جامعه شعارهایی را از اصول دین خود قرار داده که به علت نادانی سران آنان بسیار ناشیانه در این

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید