اصول چهارگانه دیالکتیک 171 بازدید
اصول چهارگانه دیالکتیک

اشاره: فلسفه مادی جدیدی که بنام « ماتریالیسم دیالکتیک » خوانده می شود و دو شخصیت معروف به نام کارل مارکس ( Karl Marx ) و فردریک انگلس ( Friedrich Engels )

پاسخ به تضاد درونی ماتریالیسم بر نفی وجود خدا 111 بازدید
پاسخ به تضاد درونی ماتریالیسم بر نفی وجود خدا

اشاره: ماتریالیسم در اصطلاح اعتقاد این است که همه موجودات جهان، تنها وجود مادّی دارند. این معنا از ماتریالیسم در برابر ایده‌آلیسم جای دارد.

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید