گروه درمانی وسواس و مهمترین اهداف در جلسات آن 80 بازدید
گروه درمانی وسواس و مهمترین اهداف در جلسات آن

گروه درمانی یکی از روش های بسیار موثر در درمان وسواس وشک است. در گروه درمانی وسواس، تمرکز بر درمان وسواس های فکری و عملی است. گروه درمانی گروه

نظری اجمالی بر اختلال وسواس فکری و عملی 81 بازدید
نظری اجمالی بر اختلال وسواس فکری و عملی

اختلال وسواس فکری و عملی اختلالی است اضطرابی شامل وسواس ها (افكار) یا اجبارها (اعمال)ی تکرارشونده (بازآینده). این وسواس های فکری یا اجبارها

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید