خانواده اولین نهاد اجتماعی 150 بازدید
خانواده اولین نهاد اجتماعی

نهاد خانواده خانواده، اولین نهاد اجتماعی است و ازدواج به­ عنوان یکی از اولین و مهم­ترین رسوم اجتماعی برای دست­یابی و تقویت نیازهای عاطفی،

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید