تغییر زبان
جایگاه فلسفه احکام در اسلام 90 بازدید
جایگاه فلسفه احکام در اسلام

نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقوله غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع

محدودیت در دین اسلام نسبت به ادیان دیگر 433 بازدید
محدودیت در دین اسلام نسبت به ادیان دیگر

اشاره: در بین ادیان موجود مسلمانان از محدودیت بیشتری برخوردار هستند چون واجبات و محرمات زیادی در دین اسلام مطرح می باشد. این مسئله باعث می شود

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید