تغییر زبان
معروف کرخی و سلسله های صوفیه 466 بازدید
معروف کرخی و سلسله های صوفیه

اشاره: معروف کرخی از صوفیان بزرگ است که در کنار بزرگان دیگر صوفیه باعث گردیدند مکتب تصوف پا بگیرد. او به عنوان قطب توصف مطرح است و فرقه های متعدد

پیدایش تصوف و صوفیه 596 بازدید
پیدایش تصوف و صوفیه

اشاره: تصوف یکی از فرقه های اسلامی است که در کنار فرقه های دیگر اسلامی در جامعه اسلامی حض.ور پررنگ دارد. تصوف در میان اهل سنت بیشتر مطرح است و در

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید