تغییر زبان
فواید دین 128 بازدید
فواید دین

اشاره هر دینی برای زندگی انسان برنامه هایی دارد و ایجاد تقیدات پیروانش را کنترل می کند تا برخلاق اهداف دینی عملی را انجام ندهد. دین اسلام به

موفقیت از راه دین و عبادت 204 بازدید
موفقیت از راه دین و عبادت

اشاره: نقش دین در موفقیت انسان چیزی است که برای همگان مطرح است. یعنی  چگونه می‌توان از راه دین و عبادت در زندگی موفق شد؟ موفقت انسان چه ربطی به

ضرورت دین 231 بازدید
ضرورت دین

اشاره: ممکن است بسیاری از مردم تصور کنند که چه لزومی دارد انسان باید متدین به یک دین باشد. بلکه بدون دین زندگی جامعه بهتر و آرام تر خواهد بود.

کارکردهای دین در زندگی اجتماعی 346 بازدید
کارکردهای دین در زندگی اجتماعی

اشاره: دین در حوزه های مختلف زندگی انسان نقش بازی می کند. انسان برای بهتر زیستن نیاز به آموزه های دینی دارد که از سوی خالق یکتا برای راهنمای او

دلایل نیاز به دین با وجود عقل 401 بازدید
دلایل نیاز به دین با وجود عقل

اشاره: عقل انسان کارایی زیادی دارد. عقل انسان راهنمایی بسیار دقیق است که خوب و بد و حق و باطل را برای انسان معرفی می کند. ولی در عین حال در بسیاری

فوائد دین از منظر روانشناختی 111 بازدید
فوائد دین از منظر روانشناختی

اشاره: از نظرگاه روانشناختی دین کارکردها و ثمرات بسیاری برای انسان دارد. در میان دانش‌های جدید هیچ یک مانند روانشناسی نقاب از رازهای شگفت دین

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید