تفاوت بین مكاشفات و مستجاب الدعوة بودن برخی از اولیاء 37 بازدید
تفاوت بین مكاشفات و مستجاب الدعوة بودن برخی از اولیاء

اشاره: بزرگان صوفیه جملگی ادعای مکاشفه دارند. مکاشفه به معنای کنار رفتن حجاب و پرده است و در اصطلاح عرفانی به حالتی می گویند که برای شخص حاصل می

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید