عقاید شیخیه عامل پیدایش بابیت و بهائیت 191 بازدید
عقاید شیخیه عامل پیدایش بابیت و بهائیت

اشاره: فرقه شیخیه منسوب به شیخ احمد احسایی است. اندیشه و قرائت هاى غیر مقبول «شیخیه » از بعضى از تعالیم دینى، انحرافات گوناگونى در جامعه تشیع

ایرادها عقلی بر آموزه های بهائیت 116 بازدید
ایرادها عقلی بر آموزه های بهائیت

اشاره: فرقه بهائیت و بابیت خود را به عنوان دین آسمانی مطرح نموده و از این رو عقاید و احکامی را جعل کرده تا از این طریق عده ای را متقاعد کند که این

پیدایش فرقه بابیت 20 بازدید
پیدایش فرقه بابیت

اشاره: فرقه بابیه در قرن سیزدهم هجری قمری توسط سید علی محمد شیرازی، بنیان گذاری شد. این فرقه ناهنجاریهای زیادی را در جامعه ایران به وجود آورد.

زمینه هاى شکل گیرى بهائیت 143 بازدید
زمینه هاى شکل گیرى بهائیت

اشاره: بهائیت یکى از فرقه هایی است که از آیین بابىت منشعب شده است. تاریخ پیدایش این فرقه به سده سیزدهم هجرى برمى گردد و در پدید آمدن آن مى توان

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید