اصول چهارگانه دیالکتیک 159 بازدید
اصول چهارگانه دیالکتیک

اشاره: فلسفه مادی جدیدی که بنام « ماتریالیسم دیالکتیک » خوانده می شود و دو شخصیت معروف به نام کارل مارکس ( Karl Marx ) و فردریک انگلس ( Friedrich Engels )

اسلام و تفکر دیالکتیکی 135 بازدید
اسلام و تفکر دیالکتیکی

اشاره: دیالکتیک ( dialectic ) کلمه ای است یونانی و از اصل دیالگو ( dialogos) مشتق شده است که به معنای مباحثه و مناظره است .روش بحث و مناظره خاصی که معمولا

پاسخ به تضاد درونی ماتریالیسم بر نفی وجود خدا 105 بازدید
پاسخ به تضاد درونی ماتریالیسم بر نفی وجود خدا

اشاره: ماتریالیسم در اصطلاح اعتقاد این است که همه موجودات جهان، تنها وجود مادّی دارند. این معنا از ماتریالیسم در برابر ایده‌آلیسم جای دارد.

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید