تغییر زبان
اصول ارزشی مسکن در آموزه های دین _ بخش دوم 74 بازدید
اصول ارزشی مسکن در آموزه های دین _ بخش دوم

در بخش اول بررسی اصول ارزشی مسکن در آموزه های دین به عناوینی همچون توجه به محیط پیرامون خانه، حقوق همسایگان، پرهیز از ایجاد مزاحمت برای

اصول ارزشی مسکن در آموزه های دین _ بخش اول 104 بازدید
اصول ارزشی مسکن در آموزه های دین _ بخش اول

باز آفرینی اخلاق در مسکن معاصر با تدوین مقررات اخلاقی یا آیین نامه اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی برای معماران در جهت طراحی نظام

نظام ساختاری مسکن در آموزه های دینی 100 بازدید
نظام ساختاری مسکن در آموزه های دینی

معماری، بسیاری از رفتارهای ما را جهت دهی می کند. تا پیش از آن که بنایی ساخته شود، بنا اسیر انسان است؛ اما پس از ساخت، انسان اسیر آن می گردد. تا

مسکن در آموزه های دینی و سبک زندگی اسلامی 154 بازدید
مسکن در آموزه های دینی و سبک زندگی اسلامی

یکی از موضوعات مهمی که می توان با بهره گیری از معارف نورانی قرآن و اهل بیت، شاخصه های ارزشمندی برای سبک آن به جامعه ارائه نمود، موضوع مسکن در

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید