بررسی جریان جدید مدّعی یمانی (احمدالحسن) (بخش اول) 105 بازدید
بررسی جریان جدید مدّعی یمانی (احمدالحسن) (بخش اول)

چکیده استعمار برای سلطه بر کشورهای اسلامی از روش‌های متعدد بهره می‌جوید؛ گاهی با حضور فیزیکی و گاهی از طریق سوء استفاده از باورهای اعتقادی

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید