شیعه و غلو 36 بازدید
شیعه و غلو

اشاره: مخالفین شیعه امامیه عمداً یا از سر  نداشتن اطلاعات صحیح مذهب شیعه امامیه را به غلو متهم می‌کنند. آنان در کتابها و تبلیغات شان مذهب شیعه

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید