نسخه‌ ای کوچک برای خانواده سالم 20 بازدید
نسخه‌ ای کوچک برای خانواده سالم

آغازش پادشاهی و پایانش، تباهی است. وقتی نتوانید بر آن چیره شوید، نابود می‌شوید. وقتی تلاش می‌کنید و تمام همت خود را برای رسیدن به هوس امداد

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید