ابوالنّجم احمد منوچهرى دامغانى-نعت حضرت پیامبر (ص) 61 بازدید
ابوالنّجم احمد منوچهرى دامغانى-نعت حضرت پیامبر (ص)

چکیده: ابوالنّجم احمد منوچهرى دامغانى (متوفاى ۴۳۲ ه.  . ق) از قصیده سرایان طراز اوّل زبان پارسى است که در زمانه سلطان محمود غزنوى (۳۸۸ .

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید