بدعت بودن ایجاد خانقاه 152 بازدید
بدعت بودن ایجاد خانقاه

اشاره: خانقاه از ارکان فرقه های صوفیه به شمار می آید. خانقاه امروز در برابر مسجد مسلمانان قرار گرفته و تنها صوفیان مربوط حق داخل شدن در خانقاه

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید