i
تغییر زبان
برخی کتابهای رد بهائیت 365 بازدید
برخی کتابهای رد بهائیت

اشاره: فرقه بهائیت با تمام تبلیغات و نیز حمایت غربیها از آن هیچ نفوذی در میان جامعه بشری نداشته است. علت آن پوشالی بودن این فرقه و آموزه های عقل

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید