پاسخ علمی آیه اللّه سبحانی به ادعای گستاخانه دکتر سلمان العوده. 55 بازدید
پاسخ علمی آیه اللّه سبحانی به ادعای گستاخانه دکتر سلمان العوده.

سؤال: ا‌خیراً دکتر سلمان العودة در مقاله‌ای که به بهانه عید سعید فطر در روزنامه الجزیره منتشر کرد، در تعریضی به عید سعید غدیر، این عید بزرگ

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید