بررسی جریان جدید مدّعی یمانی (احمدالحسن) (بخش دوم) 78 بازدید
بررسی جریان جدید مدّعی یمانی (احمدالحسن) (بخش دوم)

اشاره: مدّعی جریان یمانی در تبلیغات خود،بر ضد علمای دین،حوزه علمیه و مراجع تقلید هتّاکی می‌کند و صریحاًمی‌گوید:«ما آمده ایم که وساطت علما بین

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید