معرفی زرتشت و کتاب اوستا 516 بازدید
معرفی زرتشت و کتاب اوستا

اشاره: از دیدگاه زرتشتیان زرتشت، پیامبر آسمانی است. اوستا کتاب مقدس زرتشتیان است که منسوب به زرتشت است. ابهامات بی شماری هم در باره زرتشت و هم

قیامت در دین زرتشت 176 بازدید
قیامت در دین زرتشت

اشاره: دین زرتشت اگر خود آسمانی و الهی نباشد لا اقل ریشه در دین آسمانی دارد. به دلیل اینکه آیین زرتشت صورت انحراف یافته‌ی آیین مجوس است و مجوس

ماهیت دین زرتشت 211 بازدید
ماهیت دین زرتشت

اشاره: هیچ امتى نبوده مگر این که خداوند پیامبرى براى هدایت آنان در میانشان مبعوث کرده است.[۱]. برخى از پژوهشگران بر این باورند که زرتشت، همان

زرتشت دین ایرانیان! 173 بازدید
زرتشت دین ایرانیان!

اشاره: برخی از باستان گرایان تبلیغ می کنند که مردم ایران باید از آیین زرتشت پیروی کنند. زیرا زرتشتی دین فارسی زبانان است و دین اسلام اختصاصا به

 پشت پرده باستانی گرایی (آرکاییسم) تاریخی 64 بازدید
 پشت پرده باستانی گرایی (آرکاییسم) تاریخی

اشاره: مقاله زیر  درباره باستان گرایی مطالبی را ارائه نموده و از اهدافی که در پشت پرده این جریان قراردارند، سخن به میان آورده است. در این مقاله

خدا و شیطان در اسلام و یزدان و اهریمن در زرتشت 213 بازدید
خدا و شیطان در اسلام و یزدان و اهریمن در زرتشت

اشاره: در آیین زردشتی، فکر ثنوی «یزدان و اهریمن» وجود دارد، در دین اسلام هم عقیده «خدا و شیطان» مطرح است. برخی بر این تصور هستند که خدا و شیطان 

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید