سیره پیامبر اعظم در روابط خارجی 81 بازدید
سیره پیامبر اعظم در روابط خارجی

اشاره: پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) به عنوان یک انسان کامل هیچ گاه برطبق هوای نفس کاری را انجا م نمی دا د و در تمام اعمال ورفتار شان از اصول و

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید