تغییر زبان
عشای ربانی یا شام آخر پدیده خرافی در مسیحیت 456 بازدید
عشای ربانی یا شام آخر پدیده خرافی در مسیحیت

عشای ربانی یکی از آیین های هفتگانه شعایر مسیحیت و از اصول دیانت مسیحی است و آنها عبارت اند از: تعمید، تایید، ازدواج مسیحی، اعتراف، دستگذاری ،

دشمنی پولس رسول با دین مسیحیت و مسیحیان 383 بازدید
دشمنی پولس رسول با دین مسیحیت و مسیحیان

در دشمنی پولس با دین مسیحیت و مسیحیان هیچ تردیدی وجود ندارد. او  پیش از آنکه مسیحی شود یکی از بزرگان یهودی بود و بر طبق دستور راهبان یهودی

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید