تغییر زبان
آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی-بخش دوم 399 بازدید
آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی-بخش دوم

در بخش اول این مقاله به معنا و رویکرد آموزش فلسفی به کودکان اشاره شد و اینک به ادامه مقاله می پردازیم. شیوه «متن محور» قرآن در ایجاد و انگیزش

آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی-بخش اول 435 بازدید
آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی-بخش اول

با خواندن عنوان آموزش فلسفی کودکان، مفهوم متبادر از «آموزش فلسفه به کودکان» در ذهن خواننده ای که از فلسفه همان معنی عام را می فهمد چنین خواهد

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید