گوشه ای از تاریخ بهائی گری در ایران 174 بازدید
گوشه ای از تاریخ بهائی گری در ایران

اشاره: بهایی گری یک جریان فریبنده ای است که از ایران سر بر آورد و در اسرائیل مستقر گردید. این جریان هرچند ادعای دیانت دارد و سران شان را به عنوان

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید