تغییر زبان
آیا بناء مسجد بر قبور اولیاء حرام است؟ 94 بازدید
آیا بناء مسجد بر قبور اولیاء حرام است؟

شبهه وهابیت با استناد به حدیث ذیل، بناء مسجد بر جوار قبور اولیاء را تحریم می کنند. چگونه ثابت می کنید که این استناد صحیح نیست؟ خداوند یهود و

آیا تبرک جستن به آثار اولیای شرک است؟ 158 بازدید
آیا تبرک جستن به آثار اولیای شرک است؟

تبرک جستن به آثار اولیاى خدا، مسأله اى نیست که هم اکنون در میان گروهى از مسلمانان پدید آمده باشد، بلکه ریشه هاى این رفتار را در ژرفاى تاریخ

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید