اصول چهارگانه دیالکتیک 159 بازدید
اصول چهارگانه دیالکتیک

اشاره: فلسفه مادی جدیدی که بنام « ماتریالیسم دیالکتیک » خوانده می شود و دو شخصیت معروف به نام کارل مارکس ( Karl Marx ) و فردریک انگلس ( Friedrich Engels )

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید