تغییر زبان
اصول دین اسلام و تفاوت آن با فروع دین 3,090 بازدید
اصول دین اسلام و تفاوت آن با فروع دین

دین اسلام مشتمل بر اصول عقاید، احکام و دستورات عملی و علم اخلاق است. اصول دین که به آن اصول عقاید نیز گفته می شود، متعلق به ایمان و عقیده است که

علت نفی امامت از اصول دین در اهل سنت 125 بازدید
علت نفی امامت از اصول دین در اهل سنت

اهل سنت در مسئله امامت نصوص رسول خدا را در باره امامت کنار گذاشته و عقاید خود را در این مسئله بر واقعه سقیفه که از طرف برخی از صحابه برای تعیین

منظور از «عدل» در اصول دین 436 بازدید
منظور از «عدل» در اصول دین

اشاره: در مذهب شیعه عدل از اصول دین شمرده شده است. البته عقیده به همه صفات خداوند از اصول دین است اما تمرکز بر صفت عدل خداوند به این دلیل در مذهب

فلسفه اصول دین بودن معاد 94 بازدید
فلسفه اصول دین بودن معاد

چرا اسلام معاد را از اصول دین قرار داده اند ولى سایر ضروریات را از اصول دین قرار نداده چون خیلى اشخاص این سؤال را مى کنند، مى گویند شهادتین که

نظریه جدا انگارى امامت از اصول دین 357 بازدید
نظریه جدا انگارى امامت از اصول دین

اشاره: هر دین و آیینى مرکب از اصولى است که با پذیرفتن و اعتقاد بدان گرویدن به دین، نمود و تجلى پیدا مى کند و بر عکس یعنى انکار اصل یا اصول دین به

تفاوت مبانی اهل سنت با مبانی شیعه 265 بازدید
تفاوت مبانی اهل سنت با مبانی شیعه

 اشاره: در میان مسلمانان مذهب اهل سنّت دارای چهار مذهب فقهی  به نامهای حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی. وهابیت نیز در کنار این مذاهب به عنوان مذهب

اصول دین آیین زرتشت 3,511 بازدید
اصول دین آیین زرتشت

در ابتدا لازم است یادآور شویم ایرانیان قبل از زرتشت دینی داشتند که از آن تعبیر به آیین مجوس می‌شد و بعدها شخصی به نام «زرتشت» در میان مجوس قیام

امامت اصلى از اصول دین از دیدگاه مذهب شیعه 390 بازدید
امامت اصلى از اصول دین از دیدگاه مذهب شیعه

مسئله امامت یکی از اموری  است که معرکه آرائ و باعث اختلاف در میان مسلمانان شده است. بخی آن را از اصول دین دانسته و برخی آن را از فروع دین می

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید