i
تغییر زبان
علت نفی امامت از اصول دین در اهل سنت 43 بازدید
علت نفی امامت از اصول دین در اهل سنت

اهل سنت در مسئله امامت نصوص رسول خدا را در باره امامت کنار گذاشته و عقاید خود را در این مسئله بر واقعه سقیفه که از طرف برخی از صحابه برای تعیین

منظور از «عدل» در اصول دین 249 بازدید
منظور از «عدل» در اصول دین

اشاره: در مذهب شیعه عدل از اصول دین شمرده شده است. البته عقیده به همه صفات خداوند از اصول دین است اما تمرکز بر صفت عدل خداوند به این دلیل در مذهب

فلسفه اصول دین بودن معاد 39 بازدید
فلسفه اصول دین بودن معاد

چرا اسلام معاد را از اصول دین قرار داده اند ولى سایر ضروریات را از اصول دین قرار نداده چون خیلى اشخاص این سؤال را مى کنند، مى گویند شهادتین که

نظریه جدا انگارى امامت از اصول دین 193 بازدید
نظریه جدا انگارى امامت از اصول دین

اشاره: هر دین و آیینى مرکب از اصولى است که با پذیرفتن و اعتقاد بدان گرویدن به دین، نمود و تجلى پیدا مى کند و بر عکس یعنى انکار اصل یا اصول دین به

تفاوت مبانی اهل سنت با مبانی شیعه 87 بازدید
تفاوت مبانی اهل سنت با مبانی شیعه

 اشاره: در میان مسلمانان مذهب اهل سنّت دارای چهار مذهب فقهی  به نامهای حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی. وهابیت نیز در کنار این مذاهب به عنوان مذهب

اصول دین آیین زرتشت 1,019 بازدید
اصول دین آیین زرتشت

اشاره: در ابتدا لازم است یادآور شویم ایرانیان قبل از زرتشت دینی داشتند که از آن تعبیر به آیین مجوس می‌شد و بعدها شخصی به نام «زرتشت» در میان

امامت اصلى از اصول دین از دیدگاه مذهب شیعه 217 بازدید
امامت اصلى از اصول دین از دیدگاه مذهب شیعه

مسئله امامت یکی از اموری  است که معرکه آرائ و باعث اختلاف در میان مسلمانان شده است. بخی آن را از اصول دین دانسته و برخی آن را از فروع دین می

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید