توحید و پیامبران از دیدگاه یهود 65 بازدید
توحید و پیامبران از دیدگاه یهود

خداوند در کتاب تورات بصورت ضعیف ناقص ترسو، حسود و انسان واره توصیف شده است. به عنوان مثال: علّت منع آدم و حوّا از درخت ممنوعه و اخراج آن دو از

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید