مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروه مادیون 23 بازدید
مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروه مادیون

اشاره: پنج گروه از مخالفین اسلام که هر گروه پنج نفر و جمعاً ۲۵ نفر بودند، باهم تفاهم کردند و هم رأی شدند که به حضور پیامبر . صلّی الله علیه و آله .

مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروه دوگانه پرست 20 بازدید
مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروه دوگانه پرست

پنج گروه از مخالفین اسلام که هر گروه پنج نفر و جمعاً ۲۵ نفر بودند، باهم تفاهم کردند و هم رأی شدند که به حضور پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ

مناظره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با نصاری نجران 17 بازدید
مناظره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با نصاری نجران

اشاره: بخش با صفای «نجران»، با هفتاد دهکده تابع خود، در نقطه مرزی حجاز و یمن قرار گرفته است. در آغاز طلوع اسلام، این نقطه تنها منطقه مسیحی‌نشین

مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروهی یهودی 14 بازدید
مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروهی یهودی

اشاره: پنج گروه از مخالفین اسلام که هر گروه پنج نفر و جمعاً ۲۵ نفر بودند، باهم تفاهم کردند و هم رأی شدند که به حضور پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله

مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروه مسیحیان 39 بازدید
مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با گروه مسیحیان

اشاره: پنج گروه از مخالفین اسلام که هر گروه پنج نفر و جمعاً ۲۵ نفر بودند، باهم تفاهم کردند و هم رأی شدند که به حضور پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله

مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با اشراف قریش 13 بازدید
مناظره پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با اشراف قریش

اشاره: پیامبر(صلی الله علیه و آۀه) از همان ابتدا به صورت منطقی با مردم صحبت می‌کردند و افرادی که قلب‌‌های پاک‌تر و تعلق کمتر به دنیا داشتند و

کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید