اگر زن و مرد در آفرینش یکسانند ، پس چرا از نظر حقوقی تفاوت دارند؟

فقهی
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید