زکات و اثرات در زندگی و رفع فقر و گشایش امور در جامعه

اشاره: زکات که یکی از فروعات دین اسلام می باشد، احکام و مسایل فراوانی دارد که بر یکایک مسلمانان لازم است در احیا و اقامه احکام آن بکوشند.زکات سومین رکن اسلام است که شخص را پس از اقرار به یگانگی خدا و به جا آوردن نماز در زمره امت اسلام قرار می دهد. خداوند می … ادامه خواندن زکات و اثرات در زندگی و رفع فقر و گشایش امور در جامعه