برخی از فضایل و سجایای اختصاصی علی علی السلام

فضایل و مناقب
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید