همکاری با الشیعه

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام موسسه یا دانشگاهتوضیحات 
  • آشنایی با زبان فارسی

  • آشنایی با زبان عربی

  • آشنایی با زبان انگلیسی

  • نام نرم افزارمیزان تسلط (کم،متوسط،زیاد)توضیحات 
  • نام نرم افزارمیزان تسلط (کم،متوسط،زیاد)توضیحات 
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید