تغییر زبان

آیا بدنیا آمدن اجبارى منافی عدالت الهی ندارد؟

اعتقادی
کپی شد
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید